Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Co požadujeme

  1. Aby už nebyl do vedení FAČR zvolen člověk, který opakovaně v médiích přiznal, že státní dotace přiděluje kamarádům, spřízněným funkcionářům a klubům, které ho podporují. Nastolil otázku, zda se tímto chováním nedopustil trestného činu.
  2. Aby bylo jasně zamezeno evidentnímu a nepřípustnému střetu zájmů, kdy je předseda FAČR nebo LFA zároveň majitelem či statutárním představitelem ligového klubu či kdy je předseda krajského či okresního svazu zároveň ligovým rozhodčím a podobně.
  3. Aby přestali být funkcionáři, hráči či rozhodčí kritičtí k vedení českého fotbalu hnáni před soud či jinak pronásledováni či trestáni.
  4. Aby přestaly být kladeny překážky vznikání a činnosti nových iniciativ v rámci českého fotbalu (například iniciativě Čistý fotbal) či hráčským odborům (ČAFH).
  5. Aby měla všechna média rovný přístup k informacím bez ohledu na různá mediální partnerství nebo podle toho, jak „vstřícně“ o vedení FAČR a českého fotbalu referují.
  6. Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech členů FAČR bez rozdílu klubové příslušnosti.
  7. Aby nebyli členové a kluby sdružené ve FAČR trestané za podporu funkcionářů či osob, jež jsou vůči vedení FAČR kritičtí.
  8. Aby byl český fotbal veden transparentně, aby se do jeho čela dostaly všestranně kvalifikované a vzdělané osobnosti, které budou pozitivně vnímány veřejností i představiteli státu, protože fotbal jako nejpopulárnější sport je nepochybně předmětem veřejného zájmu.
  9. Aby byla zahájena svobodná diskuse o budoucnosti a směřovaní českého fotbalu, aby byly jasně pojmenovány důvody, jež vedly v Česku k jeho postupnému upadání. A to včetně oblasti rozhodčích, kteří v poslední době pravidelně absentují na vrcholných akcích typu MS, ME či OH.
  10. Aby byla poskytnuta všestranná podpora výchově mladé generace rozhodčích zcela nezávislých na tzv. ‚starých strukturách‘.